Een beginnerscursus is geschikt voor iedereen die nog geen of een klein beetje Nederlands spreekt. In een beginnerscursus werk je toe naar A2-niveau, het niveau van het inburgeringsexamen.   Lees hier meer over wat je aan het eind van een beginnerscursus kunt.

We hebben verschillende soorten beginnerscursussen.

 Beginners snel 

Deze cursus is geschikt voor mensen die nog weinig ervaring hebben met het leren van een tweede taal of die graag op een iets rustiger tempo een taal leren. U heeft vier keer per week 2,5 uur les. Daarnaast verwachten we dat u voor iedere les huiswerk maakt.  U leert in deze cursus in twaalf weken Nederlands tot A2-niveau.

Beginners extra snel

Heeft u  ervaring met het leren van een taal en spreekt u goed  Engels, als moedertaal of tweede taal? En wilt u graag in hoog tempo de taal leren? Dan is deze cursus geschikt voor u.  U leert in acht weken Nederlands tot A2-niveau. U heeft 3 of 4 keer per week les en studeert daarnaast zelfstandig thuis. 

Beginners extra snel voltijd

Wilt u graag fulltime Nederlands leren en in zeer korte tijd een hoog niveau halen?  Dan is deze cursus geschikt voor u.  U leert Nederlands met de Delftse methode, een lesmethode die is ontwikkeld aan de TU Delft om in slechts vijf weken goed te leren spreken, schrijven, lezen en luisteren op A2-niveau. U leert in deze cursus 2000 nieuwe woorden. Er wordt veel inzet van de cursisten verwacht. Deze cursus kunt  u niet combineren met een baan of met een studie. De studielast is 40 uur per week. Hier (link) leest u meer over de Delftse methode.

Beginners plus 

Dit is een herhalingscursus naar A2. Heeft u uw Nederlands al een tijdje niet gebruikt? Of wilt u graag extra oefenen met de grammatica tot A2. 

In deze cursus herhaalt u in vier weken alle stof van een beginnerscursus.

Twijfelt  u nog? Neem contact met ons op voor een gratis intake!

Na een beginnerscursus kunt u zich, of doorgaan met een cursus voor halfgevorderden (A2 – B1).