Info

1 week

tuesday: 10.00-13.30

Homework
0 hours
per week

Level
B2+ => B2+

Number of students
4 - 10

€ 300 ,-
(3 hour )

3e Oosterparkstraat 271, 1092 EA Amsterdam

B2+ examen lezen / luisteren / schrijven

De taaltoets B2+ kan bij NedLes worden afgelegd. Wij adviseren om voorafgaand aan de B2+ toets een cursus voor vergevorderden bij NedLes te doen. U vindt die cursussen in onze cursusagenda

De taaltoets B2+ kan alleen op locatie van NedLes (Amsterdam) worden gedaan. De onderdelen  luisteren (€ 90,-), lezen (€ 90,-) en schrijven (€ 120,- ) duren in totaal 3 uur. Los hiervan kunt u zich opgeven voor het onderdeel spreken (120,-). 

Wilt u slechts één of twee van de drie onderdelen doen, vermeld dat dan bij de opmerkingen.

Select start date and time:

B2+ examen lezen / luisteren / schrijven
Starting date: 21-05-2024
dinsdag | 10.00-13.30
Total price: € 300,-
Location: 3e Oosterparkstraat 271, 1092 EA Amsterdam

Don't spend time on activities that students can do by themselves at home.


Annelies Braams
1