Info

1 week

tuesday: 13.30-16.00

Homework
0 hours
per week

Level
B2+ => B2+

Number of students
4 - 10

€ 120 ,-
(1 hour )

3e Oosterparkstraat 271, 1092 EA Amsterdam

B2+ examen spreken

De taaltoets B2+ kan bij NedLes worden afgelegd. Wij adviseren om voorafgaand aan de B2+ toets een cursus voor vergevorderden bij NedLes te doen. U vindt die cursussen in onze cursusagenda

De taaltoets B2+ kan alleen op locatie van NedLes (Amsterdam) worden gedaan. De onderdelen luisteren, schrijven (samenvatten) en spreken duren in totaal 3 uur. Los hiervan kunt u zich opgeven voor het onderdeel spreken.

Select start date and time:

B2+ examen spreken
Starting date: 17-12-2024
dinsdag | 13.30-16.00
Total price: € 120,-
Location: 3e Oosterparkstraat 271, 1092 EA Amsterdam

Don't spend time on activities that students can do by themselves at home.


Annelies Braams
1