Prinsjesdag

De geschiedenis

Op prinsjesdag, dat is de derde dinsdag in september, komen de leden van de Eerste en Tweede Kamer en de ministers bij elkaar in de Ridderzaal in Den Haag. Ook de koning of de koningin is hierbij aanwezig. Prinsjesdag bestaat al bijna tweehonderd jaar. De eerste was in 1814. Toen ging onze koning Willem I met een stoet ruiters naar het binnenhof om het nieuwe regeringsjaar te openen. Hij hield vanaf zijn troon een toespraak, de troonrede. Prinsjesdag was eerst op maandag. Maar vroeger ging het reizen veel langzamer dan tegenwoordig. En daarom moesten de leden van de Eerste en Tweede Kamer die buiten Den Haag woonden al op zondag vertrekken. En de meesten wilden dat niet, vanwege hun geloof. Daarom werd prinsjesdag naar de dinsdag verplaatst. De koningin leest de troonrede voor en als zij daarmee klaar is gebeurt er dit...

Zo gaat het al jaren.